fbpx

เคล็ดลับเพิ่ม Traffic ให้กับเว็บไซต์ของคุณ

เคล็ดลับเพิ่ม Traffic ให้กับเว็บไซต์ของคุณ

ในปัจจุบันการทำธุรกิจแบบ E-Commerce นับเป็นการทำการตลาดที่เป็นที่นิยมและได้ผลลัพธ์ดีมากที่สุด นอกจากทาง Social media แล้วยังมีการทำการตลาดผ่าน Website ซึ่งจะทำให้ธุรกิจของคุณดูน่าเชื่อถือมากขึ้น รวมทั้งยังสามารถทำกิจกรรมการตลาดอื่นๆ บนเว็บไซต์เพื่อนำมาเป็นฐานข้อมูลและนำไปปรับปรุงแผนการตลาดต่อไป วันนี้เราจะมาเรียนรู้ 9 วิธีง่ายๆ ที่จะช่วยเพิ่ม Traffic ให้ผู้คนที่สนใจในธุรกิจของคุณ คลิ๊กเข้าสู่เว็บไซต์เพื่อมาดูสินค้าหรือรับข้อมูลข่าวสาร เพราะยิ่งมีคนเข้าเว็บไซต์มากขึ้นก็จะยิ่งทำให้โอกาสในการขายสินค้าของคุณมากขึ้นตามไปด้วย

1. สร้าง Content ให้มีความน่าสนใจ

มีการอัปเดตสม่ำเสมอถูกต้องตามหลักการเขียน SEO ไม่ว่าจะผ่าน Keywords , Topic หรือ Detail ใน Content นั้นๆ จะช่วยเป็นแรงดึงดูดบุคคลที่สนใจในธุรกิจของคุณเข้ามาสู่เว็บไซต์มากขึ้น เริ่มต้นจากการตั้ง Keywords ให้ติดอันดับต้นๆ ของการค้นหาและครอบคลุมเกี่ยวกับธุรกิจของคุณมีการทำการเปรียบเทียบจาก Keywords อื่นๆ ที่ใกล้เคียงกับธุรกิจของคุณ แล้วนำมาปรับเปลี่ยนให้น่าสนใจมากขึ้น Content ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ คุณย่อมสามารถปรับให้เป็น Content ที่มีสาระ ชวนติดตาม หรือให้ความรู้พื้นฐานเพื่อดึงความสนใจกลุ่มลูกค้าให้เข้ามาในเว็บไซต์หลังมีการค้นหา Keywords ในอินเทอร์เน็ต การตั้ง Topic ให้สะดุดตา น่าติดตามหรือการแทรกรูปภาพเพื่อให้ดูน่าสนใจยิ่งขึ้นย่อมส่งผลดี และในการทำ Content นั่น คลิปวีดีโอสั้นๆ มักจะเป็น Content ที่สร้างแรงจูงใจให้มีผู้เข้าชมเว็บไซต์เสมอ จึงควรมีการปรับเปลี่ยนอัปเดตเว็บไซต์ของคุณให้มี Content หลากหลายแบบ

2. ใช้ประโยชน์จาก Social Media

ในการกระจายข้อมูลของธุรกิจของคุณ กระจายข้อมูลของเว็บไซต์ไปตาม Social Media ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อโฆษณาหรือการแชร์ขึ้นไปยัง Social Media อื่นๆ ของธุรกิจคุณ นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้เครื่องมือการทำโฆษณาบน Social Media ที่สามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่อาจจะกลายเป็นลูกค้าของคุณได้ในอนาคต การสร้างกระแสใน Twitter ก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งที่สามารถดึง Traffic ลูกค้าให้เข้ามาหาข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของคุณเพิ่มเติมในเว็บไซต์ได้ ในการใช้สื่อ Social Media อาจจะมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโฆษณาคุณจึงจำเป็นต้องศึกษาอย่างละเอียดเพื่อให้การทำโฆษณาบน Social Media เพื่อมีผลมายังเว็บไซต์ของธุรกิจให้มากที่สุด

3. การซื้อโฆษณาผ่าน Display ตามเว็บที่น่าสนใจ

เพื่อสร้างเครือข่ายเว็บไซต์ของธุรกิจคุณให้เป็นที่รู้จักด้วยการทำ Banner ให้น่าสนใจ มีการใส่ข้อความ เพื่อดึงดูดผู้คนให้คลิ๊กเข้าสู่เว็บไซต์ โดยที่ในการทำ Advertising ผ่านเว็บไซต์อื่นๆ จะต้องมีค่าใช้จ่ายดังนั้นคุณควรเลือกเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงและใกล้เคียงกับธุรกิจของคุณให้มากที่สุดเพื่อจะได้เข้าใกล้กลุ่มเป้าหมายมากขึ้น

4. การทำ E-Newsletter

ส่ง E-mail ถึงผู้ที่เข้ามาทำ Conversion ในหน้าเว็บไซต์ เพื่อจัดทำข้อมูลข่าวสาร Content, Promotion หรือกิจกรรมอื่นๆ เพื่อให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้ทำการคลิ๊กเพื่อเข้ามายังเว็บไซต์อีกครั้งเพื่อรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่คุณต้องการที่จะสื่อถึง ซึ่งการกลับเข้ามาชมเว็บไซต์อีกครั้งคือการทำ E-mail letter ที่ได้ผล

5. ใช้การตลาดแบบ Influencer Outreach

การติดต่อร่วมงานกับบุคคลที่มีชื่อเสียงเพื่อแนะนำเว็บไซต์หรือธุรกิจของคุณก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นการรีวิวจากบุคคลที่เป็นที่นิยม นำคลิปหรือบทสัมภาษณ์ลงในเว็บไซต์หรือการที่คุณอ้างอิงความคิดเห็นเกี่ยวกับธุรกิจของคุณจากบุคคลที่มีชื่อเสียงเหล่านั้นก็เป็นการดึงกลุ่มลูกค้าให้เข้ามาสนใจธุรกิจของคุณมากขึ้น แต่การทำการตลาดในรูปแบบนี้ จำเป็นต้องมีการทำข้อตกลงอย่างชัดเจนกับบุคคลที่คุณต้องการให้มาเป็น Influencer เสียก่อน

6. จัดทำ Blog ในเว็บไซต์ เพื่อให้เกิดการตอบโต้ระหว่างคุณและกลุ่มเป้าหมาย

แต่การทำ Blog ต้องทราบถึงความเสี่ยงที่จะมี Post ที่ไม่ส่งผลดีกับเว็บไซต์หรือธุรกิจของคุณ ดังนั้นตัวคุณเองสมควรที่จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมใน Blog เพื่อแก้ไขกรณีที่ลูกค้ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับธุรกิจของคุณ ซึ่งการเขียน Blog จำเป็นต้องมีการเขียนที่ถูกหลัก SEO เพื่อที่ Blog ของคุณจะได้ติดอันดับใน Google ต่อไป

7. ใช้เครื่องมือ Google Analytics เพื่อตรวจสอบผู้เข้าชมเว็บไซต์ของคุณ

ว่ามาจากที่ไหน อย่างไร เพื่อต่อยอดข้อมูลเหล่านี้ในการหาKeywords หรือสร้าง Content ที่จะดึงดูดกลุ่มเป้าหมายให้เข้ามามี Conversion ในเว็บไซต์ของคุณรวมถึงการนำข้อมูลตรงนั้นมาปรับปรุงเว็บไซต์ของคุณต่อไป

8. การตรวจสอบการเข้าใช้งานเว็บไซต์อย่างสม่ำเสมอ

เช่น ความเร็วของเว็บไซต์ การแสดงผลของเว็บไซต์ที่สามารถรองรับได้ทุกอุปกรณ์อย่างไม่ติดขัด รวมไปถึงการทดสอบทำ A/B testing ประสิทธิภาพของ CTR การทำสถิติส่วนของเว็บไซต์ธุรกิจของคุณเพื่อทำสถิติสิ่งที่คนสนใจมากที่สุด การตรวจสอบเหล่านี้จะช่วยให้การเข้ามาค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ของคุณสะดวกมากขึ้นและยังทำให้คุณสามารถตรวจสอบการทำงานของเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

9. ใช้ Platform อื่นๆ มาเป็นตัวเชื่อมข้อมูลเว็บไซต์

ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นนอกจาก Social Media เช่น Platform ที่ผู้คนเข้ามาค้นหางาน เป็นต้น ถ้าเว็บไซต์ของคุณมีการ Link มาที่นี่ โอกาสในการคลิกเข้าชมเว็บไซต์ของธุรกิจคุณก็จะมากขึ้น เหมือนเป็นการแพร่ข้อมูลธุรกิจของคุณออกไปในที่สาธารณะที่มีกลุ่มคนที่มีความสนใจหลากหลายมากขึ้นและหลังจากทำโฆษณากับ Platform ใดๆ ต้องอย่าลืมที่จะทำสถิติเก็บไว้ด้วย

9 เทคนิคการเพิ่ม Traffic เข้าสู่ Website

ของธุรกิจที่คุณจำเป็นต้องใส่ใจในทุกขั้นตอนเพราะเว็บไซต์เป็นการแสดงความน่าเชื่อถือของธุรกิจของคุณ การวางแผนดึงดุดกลุ่มเป้าหมายด้วยการทำตามเทคนิคต่างๆ เหล่านี้จะส่งผลต่อผลลัพธ์ทางธุรกิจของคุณไปในทางไหนอยู่ที่ความสามารถในการสร้างสิ่งที่น่าสนใจพร้อมทั้งการใช้เครื่องมือต่างๆ ในการทำการตลาดอย่างเหมาะสม

เป็นยังไงกันบ้างคะกับเทคนิคที่เราได้รวบรวมมาให้ทั้งหมด แอดมินหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะ แต่ถ้าอยากเพิ่ม Traffic ให้ปังติดต่อเรานะคะ

ขอบคุณข้อมูลจาก  : 9 วิธีการเพิ่ม Traffic สู่เว็บไซต์ของคุณ (digimusketeers.co.th)

สอบถามบริการด้าน 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐌𝐚𝐫𝐤𝐞𝐭𝐢𝐧𝐠 เพิ่มเติมได้ที่นี่

📲 ɪɴʙᴏx: m.me/100622879571413

📲 ʟɪɴᴇ :  @metaagency (มี@นำหน้า)

📞ᴛᴇʟ : 06-3469-4889 (Touch)

🌐ᴡᴇʙꜱɪᴛᴇ : https://mataagency.co/

📱 ɪɴꜱᴛᴀɢʀᴀᴍ : https://bit.ly/3WEolwO

𝐎𝐖𝐍𝐄𝐃 𝐁𝐘 𝐘𝐎𝐔, 𝐂𝐑𝐀𝐅𝐓𝐄𝐃 𝐁𝐘 𝐔𝐒🎨 𝐂𝐑𝐀𝐅𝐓 𝐍𝐎𝐖 𝐖𝐈𝐓𝐇 𝐔𝐒.

#คอนเทนต์ #ผลิตคอนเทนต์ #บริการทำภาพกราฟิค #รับทำกราฟิค #รับทำคอนเทนต์ #บริการการตลาดออนไลน์#คอนเทนต์ปัง #บริการทำภาพโฆษณา #ภาพโฆษณา #หากราฟิค #การตลาดออนไลน์ #digitalmarketing #marketing2023 #รับทำการตลาดออนไลน์ #เอเจนซี่โฆษณาads

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save